Dziś jest: niedziela, 30 sierpnia 2015 roku
Strona główna
Aktualności
Informacje
Kalendarz
Wieści z Naczelnej Izby Aptekarskiej
Decyzje GIF-u
Informacje od Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje
Uchwały ORA
Szkolenia
Wiadomości z PTF-armu
Biuro Izby
Struktura Izby
Szkolenia
Prawo
Giełda
Biblioteka
Apteki Szpitalne
Uchwały ORA
Galeria
Forum dyskusyjne
Linki
Prenumerata:BIP Pomorsko -Kujawskiej
Izby Aptekarskiej


 
Aktualności
 
Protest aptek
 

Protest aptek

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w sprawie

obowiązku umów na realizację recept


Z powodu wprowadzenia do polskiego systemu prawa  związanego z refundacją aptece ceny leku, żądamy wstrzymania wejścia w życie rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, do czasu poprawienia rozporządzenia o poniższe postulaty całego środowiska aptekarskiego:
- usunięcie z polskiego systemu prawnego  obowiązku podpisywania  arbitralnych  umów na wydawanie refundowanego leku , stanowiących przedłużenie warunków rozporządzenia
- rezygnacja z systemu kar nakładanych wbrew Konstytucji,  przepisami wydawanymi przez organ administracji
- pozostawienie dotychczasowego ustawowego systemu refundacji, który zakładał refundację ceny leku aptekom, których status jako placówek ochrony zdrowia był dotąd wystarczającą  podstawą do zwrotu aptekom prywatnych środków, wykładanych w celu realizacji funkcji publicznych Państwa
- doprecyzowanie warunków wystawiania i realizacji recepty, w sposób  umożliwiający aptece jasne, jednoznaczne warunki wydania i odmowy wydania leku refundowanego
- wprowadzenie arbitrażu dla sytuacji spornych związanych z kwestionowaniem wydania lub odmowy wydania leku

                Apteki  Województwa Kujawsko - Pomorskiego
                 (lista aptek do wglądu w OIA w Bydgoszczy)   Treść protestu do pobrania dla aptek

 

Do poprzedniej strony

 

 
 

Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
   
  Copyright © 2004 Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Aptekarska